Đồ sứ rẻ

Kê đũa sứ

2,500  VNĐ

Thìa sứ

3,000  VNĐ

Tô loe 9

17,000  VNĐ

Tô loe 8

12,000  VNĐ

Tô loe 7

10,000  VNĐ

Tô loe 6

8,000  VNĐ

Tô khum 8

21,000  VNĐ

Tô khum 7

15,000  VNĐ

Tô khum 6

12,000  VNĐ

Thố cơm 8-950ml

91,000  VNĐ

Lọ tăm trụ

10,000  VNĐ

Lọ tăm bầu

10,000  VNĐ

Hũ dấm + thìa

23,000  VNĐ

Đĩa xuồng 45

135,000  VNĐ

Đĩa xuồng 40

120,000  VNĐ

Đĩa xuồng 35

85,000  VNĐ

Đĩa xoài 9

16,000  VNĐ

Đĩa xoài 16

55,000  VNĐ

Đĩa xoài 14

42,000  VNĐ

Đĩa xoài 12

24,000  VNĐ

Đĩa xoài 10

18,000  VNĐ

Đĩa tiêu 2 ngăn

13,000  VNĐ

Đĩa tiêu

4,500  VNĐ

Đĩa thuyền 8”

30,000  VNĐ

Đĩa sâu 8

15,000  VNĐ

Đĩa sâu 7

11,000  VNĐ

Đĩa cá 40

90,000  VNĐ

Đĩa cá 30

50,000  VNĐ

Đĩa bằng 9

13,000  VNĐ

Đĩa bằng 8

9,000  VNĐ

Đĩa bằng 7

8,000  VNĐ

Đĩa bằng 6

6,000  VNĐ

Đĩa bằng 12

35,000  VNĐ

Đĩa bằng 10

16,000  VNĐ

Bát soup

5,500  VNĐ

Bát mắm

5,000  VNĐ

Bát cơm sứ

6,000  VNĐ

Ấm trà trụ

45,000  VNĐ

Ấm trà bầu

45,000  VNĐ