Nạo vỏ, sợi, tạo hình củ quả

Nạo trắng to

40,000  VNĐ

Nạo trắng bé

10,000  VNĐ

Nạo sợi rẻ

25,000  VNĐ

Nạo gừng

20,000  VNĐ

Nạo đỏ dày

10,000  VNĐ

Nạo 3 tác dụng

30,000  VNĐ

Múc hoa quả Inox

40,000  VNĐ

Dao sóng rẻ

15,000  VNĐ

Dao sóng Kiwi

20,000  VNĐ

Dao sóng gỗ

50,000  VNĐ

Dao gạt 1 nấc

20,000  VNĐ

Chẻ rau muống

15,000  VNĐ

Bộ tỉa hoa rẻ

25,000  VNĐ

Bộ tỉa 3 dao

60,000  VNĐ

Bộ dao + nạo

35,000  VNĐ