Nồi hấp sứ, Inox

Khay cá nhôm 50x17cm

1,200,000  VNĐ

Khay cá nhôm 44x17cm

1,000,000  VNĐ

Khay cá đồng

1,200,000  VNĐ

Nồi hấp tròn 22

1,000,000  VNĐ

Nồi hấp tròn 1.9L

1,100,000  VNĐ