Nồi hấp sứ, Inox

Khay cá nhôm 50x17cm

1,200,000  VNĐ

Khay cá nhôm 44x17cm

1,000,000  VNĐ

Khay cá đồng

900,000  VNĐ

Nồi hấp tròn 22

1,000,000  VNĐ