Nồi lẩu các loại

Ca lẩu ống 2L

270,000  VNĐ

Ca lẩu ống 1.5L

240,000  VNĐ

Nồi lẩu SG 26

85,000  VNĐ

Nồi lẩu SG 24

75,000  VNĐ

Nồi lẩu SG 22

70,000  VNĐ

Nồi lẩu SG 18

60,000  VNĐ

Nồi lẩu Inox 32

410,000  VNĐ

Nồi lẩu Inox 30

390,000  VNĐ

Nồi lẩu Inox 28

370,000  VNĐ

Nồi lẩu Inox 26

350,000  VNĐ

Lẩu 2 ngăn 30

330,000  VNĐ

Lẩu 2 ngăn 28

310,000  VNĐ