Dụng cụ kẹp, gắp

Gắp nhựa 22cm

40,000  VNĐ

Gắp nhựa 31cm

50,000  VNĐ

Gắp sen ngắn

50,000  VNĐ

Gắp sen trung

60,000  VNĐ

Gắp bướm

40,000  VNĐ

Kéo gắp Buffet

80,000  VNĐ

Gắp bánh 310mm

45,000  VNĐ

Kẹp mỳ Ý GG224

35,000  VNĐ