Xô đựng đá, ngâm rượu

Xô đá núm 9L

170,000  VNĐ

Xô đá núm 5L

130,000  VNĐ

Xô đá núm 3L

75,000  VNĐ

Xô đá nhựa

120,000  VNĐ

Xô đá có quai 2L

380,000  VNĐ

Chặn đá Inox

60,000  VNĐ