Xô đựng đá, ngâm rượu

Xô rượu Âu 3L

280,000  VNĐ

Xô rượu Âu Mỹ

350,000  VNĐ

Xô rượu Âu 4.5L

300,000  VNĐ

Xô đá núm

65,000  VNĐ

Xô đá nhựa

65,000  VNĐ

Xô đá có quai 2L

380,000  VNĐ

Chân rượu âu

550,000  VNĐ

Chặn đá Inox

60,000  VNĐ