Xô đựng đá, ngâm rượu

Xô đá núm

65,000  VNĐ

Xô đá nhựa

120,000  VNĐ

Xô đá có quai 2L

380,000  VNĐ

Chặn đá Inox

60,000  VNĐ