Khay, mâm & giá đựng

Khay 2 lớp 40×60

150,000  VNĐ

Khay 2 lớp 35×50

130,000  VNĐ

Khay nho tròn 28

30,000  VNĐ

Khay 2 lớp 36×27

55,000  VNĐ

Khay 2 lớp 30×40

65,000  VNĐ

Khay 2 lớp 22×32

45,000  VNĐ