Khay, mâm & giá đựng

Khay 2 lớp 40×60

140,000  VNĐ

Khay 2 lớp 35×50

120,000  VNĐ

Khay tròn Inox 42

60,000  VNĐ

Khay tròn Inox 40

53,000  VNĐ

Khay tròn Inox 38

50,000  VNĐ

Khay tròn Inox 36

45,000  VNĐ

Khay tròn Inox 34

38,000  VNĐ

Khay tròn Inox 32

36,000  VNĐ

Khay tròn Inox 30

33,000  VNĐ

Khay nho tròn 28

30,000  VNĐ

Khay 2 lớp 36×27

45,000  VNĐ

Khay 2 lớp 30×40

55,000  VNĐ

Khay 2 lớp 22×32

35,000  VNĐ

Đĩa Bánh 40

125,000  VNĐ

Đĩa Bánh 38

110,000  VNĐ

Đĩa Bánh 34

85,000  VNĐ