Dụng cụ pha chế

Phễu Inox 17cm

100,000  VNĐ

Ép chanh PH0147

350,000  VNĐ

Vòi nhựa SIRO

50,000  VNĐ

Vắt cam Inox

60,000  VNĐ

Rót rượu nhựa

15,000  VNĐ

Rót rượu Inox

40,000  VNĐ

Que khuấy

45,000  VNĐ

Phễu Inox 15cm

80,000  VNĐ

Phễu Inox 11cm

60,000  VNĐ

Phễu Inox 13cm

70,000  VNĐ

Khuấy nhựa rẻ

40,000  VNĐ

Ép Inox to

420,000  VNĐ

Ép chanh Inox

40,000  VNĐ

Ép chanh gang to

80,000  VNĐ

Ép chanh gang bé

50,000  VNĐ

Bình lắc Inox 750

120,000  VNĐ