Dao, dĩa, thìa

Thìa cà phê P008

10,000  VNĐ

Dĩa trung P005

14,000  VNĐ

Thìa bột khía

10,000  VNĐ

Thìa khía

12,000  VNĐ

Thìa chè P

11,000  VNĐ

Thìa soup P013

15,000  VNĐ

Thìa cà phê P

9,000  VNĐ

Thìa P004

14,000  VNĐ

Thìa chanh P018

14,000  VNĐ

Dao nhọn P001

22,000  VNĐ

Dĩa gỗ

14,000  VNĐ

Thìa cán cong to

15,000  VNĐ

Thìa trơn to

13,000  VNĐ

Thìa trơn dài

11,000  VNĐ

Thìa tim

20,000  VNĐ

Thìa soup Inox

15,000  VNĐ

Thìa phở vỷ

20,000  VNĐ

Thìa phở thái

24,000  VNĐ

Thìa phở rẻ

90,000  VNĐ

Thìa phở cong

9,000  VNĐ

Thìa P002

15,000  VNĐ

Thìa hoa trung

5,000  VNĐ

Thìa hoa to

7,000  VNĐ

Thìa chanh rẻ

10,000  VNĐ

Thìa chanh hoa

5,000  VNĐ

Thìa cafe vuông

9,000  VNĐ

Thìa cafe trơn

6,000  VNĐ

Thìa cafe rẻ

70,000  VNĐ

Thìa cafe ngắn

5,000  VNĐ

Thìa Bột (V)

6,000  VNĐ

Dĩa V rẻ

6,000  VNĐ

Dĩa trơn to

13,000  VNĐ

Dĩa trơn tiểu

6,000  VNĐ

Dĩa tim

20,000  VNĐ

Dĩa thìa HQ 4

10,000  VNĐ

Dĩa thìa HQ 3

11,000  VNĐ

Dĩa P003

15,000  VNĐ

Dĩa lệ to 9212

15,000  VNĐ

Dĩa kẻ to 8823

8,000  VNĐ

Dĩa kẻ

10,000  VNĐ

Dĩa hoa trung

5,000  VNĐ

Dĩa hoa to

6,000  VNĐ

Dĩa cán gỗ 8”

40,000  VNĐ

Dĩa cafe lệ 9222

10,000  VNĐ

Dĩa ăn cua

25,000  VNĐ

Dao trơn to

15,000  VNĐ

Dao tim

30,000  VNĐ

Dao P001

22,000  VNĐ

Dao lệ trung 9215

18,000  VNĐ

Dao lệ to 9211

20,000  VNĐ

Dao kẻ to 8820

10,000  VNĐ

Dao kẻ

20,000  VNĐ

Dao hoa to

10,000  VNĐ

Dao cán gỗ 8”

40,000  VNĐ