Bình trà, cafe, hoa quả & bia

Bình bia V8

500,000  VNĐ

Bình trà cao

1,100,000  VNĐ

Bình trà 8L

550,000  VNĐ

Bình trà 6L

500,000  VNĐ

Bình trà 12L

650,000  VNĐ

Bình trà 10L

600,000  VNĐ

Bình ngũ cốc đơn

2,900,000  VNĐ

Bình bia SD183

500,000  VNĐ

Bình bia SG-A41

850,000  VNĐ

Bình bia cao 3L

600,000  VNĐ