Thớt nhựa, thớt gỗ

Thớt nhựa 50x80x3

1,800,000  VNĐ

Thớt nhựa 45x70x3

1,300,000  VNĐ