Thớt nhựa, thớt gỗ

Thớt nhựa 40x60x5cm

1,200,000  VNĐ

Thớt nhựa 50x80x3cm

1,800,000  VNĐ

Thớt nhựa 45x70x3cm

1,300,000  VNĐ