Thớt nhựa, thớt gỗ

Thớt nhựa 50x80x3

1,500,000  VNĐ