Dụng cụ mài dao

Mài dao rẻ

10,000  VNĐ

Mài dao 3 rãnh

70,000  VNĐ

Mài dao 2 rãnh

75,000  VNĐ

Mài dao 149

15,000  VNĐ

Gậy mài dao tròn

110,000  VNĐ

Gậy mài dao dẹt

120,000  VNĐ

Đá mài dao to

120,000  VNĐ

Đá mài dao rẻ

15,000  VNĐ

Đá mài dao

30,000  VNĐ