Đồ nhựa

Hộp lạnh 5370

110,000  VNĐ

Rá sen 320

10,000  VNĐ

Rá bầu 300

8,000  VNĐ

Hộp keo tròn 7kg

22,000  VNĐ

Hộp keo tròn 5kg

17,000  VNĐ

Hộp keo tròn 2kg

12,000  VNĐ

Hộp lạnh 3333-3

130,000  VNĐ

Hộp lạnh 3333-2

90,000  VNĐ

Hộp lạnh 3333-1

60,000  VNĐ

Hộp lạnh 2222-2

75,000  VNĐ

Hộp lạnh 2222-1

50,000  VNĐ