Đồ nhựa

Hộp lạnh 5370

100,000  VNĐ

Rá sen 320

8,000  VNĐ

Rá bầu 300

6,000  VNĐ

Hộp keo tròn 7kg

18,000  VNĐ

Hộp keo tròn 5kg

12,000  VNĐ

Hộp lạnh 3333-3

115,000  VNĐ

Hộp lạnh 3333-2

74,000  VNĐ

Hộp lạnh 3333-1

52,000  VNĐ

Hộp lạnh 2222-2

67,000  VNĐ

Hộp lạnh 2222-1

42,000  VNĐ