Dụng cụ chiên xào, luộc nấu

Quả phở 16cm

180,000  VNĐ

Quả phở 14cm

170,000  VNĐ

Chao Inox sâu 16cm

55,000  VNĐ

Quả phở 8cm

90,000  VNĐ

Quả phở 24cm

520,000  VNĐ

Quả phở 20cm

250,000  VNĐ

Quả phở 10cm cao

110,000  VNĐ

Chao lỳ Inox 26cm

140,000  VNĐ

Xẻng nhôm xào to

110,000  VNĐ

Chao Inox sâu 14cm

50,000  VNĐ

Xẻng Inox 2

50,000  VNĐ

Xẻng Inox 1

55,000  VNĐ

Xẻng EAST 92cm

400,000  VNĐ

Xẻng 3 cán gỗ

45,000  VNĐ

Xẻng 2 cán gỗ

50,000  VNĐ

Xẻng 1 cán gỗ

55,000  VNĐ

Sóc phở to

90,000  VNĐ

Sóc phở bé

80,000  VNĐ

Quả tròn trung

65,000  VNĐ

Quả tròn to

80,000  VNĐ

Quả tròn bé

60,000  VNĐ

Quả Phở 18cm

220,000  VNĐ

Muôi phở 8”

50,000  VNĐ

Muôi phở 600cc

130,000  VNĐ

Muôi phở 480cc

110,000  VNĐ

Muôi phở 360cc

90,000  VNĐ

Muôi phở 12”

60,000  VNĐ

Muôi phở 10”

55,000  VNĐ

Móc treo vịt to

50,000  VNĐ

Móc treo vịt bé

40,000  VNĐ

Lồng nhúng Inox

60,000  VNĐ

Lồng chiên to

130,000  VNĐ

Lọc đỏ phi 28

70,000  VNĐ

Lọc đỏ phi 24

60,000  VNĐ

Lọc đỏ phi 20

50,000  VNĐ

Lọc đỏ phi 18

40,000  VNĐ

Lọc đỏ phi 16

35,000  VNĐ

Khay đồ xôi to

65,000  VNĐ

Kẹp sò Inox to

90,000  VNĐ

Kẹp sò Inox bé

80,000  VNĐ

Kẹp sắt 30×30

25,000  VNĐ

Kẹp sắt 25×25

22,000  VNĐ

Kẹp sắt 20×20

12,000  VNĐ

Gáo phở Inox bé

80,000  VNĐ

Gác mỡ tròn

50,000  VNĐ

Gác mỡ sâu

35,000  VNĐ

Gác mỡ dài

30,000  VNĐ

Chao tim 18

50,000  VNĐ

Chao Ngô SG 30cm

80,000  VNĐ

Chao Ngô SG 25cm

70,000  VNĐ

Chao lỳ Inox 30cm

180,000  VNĐ

Chao lỳ Inox 28cm

160,000  VNĐ

Chao inox 20cm

35,000  VNĐ

Chao inox 18cm

30,000  VNĐ

Chao inox 16cm

25,000  VNĐ

Chao Inox 14cm

20,000  VNĐ

Chao Inox 12cm

20,000  VNĐ

Chao gỗ 30cm

80,000  VNĐ

Chao gỗ 28cm

75,000  VNĐ

Chao gỗ 26cm

70,000  VNĐ

Chao gỗ 24cm

65,000  VNĐ

Chao gỗ 22cm

60,000  VNĐ

Chao gỗ 20cm

55,000  VNĐ