Bộ bếp Decor nhà hàng

Khay cá nhôm 50x17cm

1,100,000  VNĐ

Khay cá nhôm 44x17cm

1,000,000  VNĐ

Khay cá đồng

1,000,000  VNĐ