Chõ xôi, xửng hấp inox

Xửng hấp Inox SG 46

2,500,000  VNĐ

Xửng hấp Inox SG 44

2,300,000  VNĐ

Xửng hấp Inox SG 40

1,900,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 32

450,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 30

420,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 28

400,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 26

380,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 24

360,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 22

330,000  VNĐ

Nồi hấp HQ 20

300,000  VNĐ