Dụng cụ mở nắp hộp

Mở hộp EAST

300,000  VNĐ

Mở rượu vang

70,000  VNĐ

Mở rượu nâu

20,000  VNĐ

Mở rượu 607

35,000  VNĐ

Mở rượu 1034

25,000  VNĐ

Mở rượu 1017

110,000  VNĐ

Mở hộp J-009

80,000  VNĐ

Mở bia đen

15,000  VNĐ

Khui hộp

20,000  VNĐ